12.11.08

Нашето A, Бе, Ве

Как засилването, преформулирането и възходът на националната идентичност са влияели върху типографския дизайн през първата половина на миналия век е темата на тази изложба, която разглежда връзката между няколко характерни шрифтови начертания и държавите, в които възникват и се налагат. Предоставените онлайн материали си заслужава да бъдат изчетени от-до и би било интересно да се направи съпоставка с българската национална обсесия към кирилицата (макар последната да е на едно по-високо ниво).

Няма коментари:

Публикуване на коментар